6 Ιουλ 2008

Η c Band δεν πέθανε ποτέ..

Νέα συμφωνία ανάμεσα στην SES Astra ιδιοκτήτρια του ομώνυμου στόλου των δορυφόρων και της ινδικής Essel Group υπογράφτηκε της τελευταίες ημέρες.

Το συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 5 ετών προβλέπει τη χρησιμοποίηση 6 tranponder στη μπάντα C, με σκοπό την αλλαγή σε ψηφιακής της μετάδοσης της καλωδιακής τηλεόρασης στη χώρα αυτή. Ο δορυφόρος που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταδώσεις αυτές είναι ο NSS-703 στις 57° Ανατολικά, και από το 2009 αυτές θα μετακινηθούν στο νέο NSS-12.

Με αυτό τον τρόπο η εταιρία προγραμματίζει 150 νέα κανάλια για αναμετάδοση μέσω του καλωδιακού της δικτύου και άρα σημαντική αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών και άρα και σε μερίδιο αγοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: