14 Μαΐ 2008

Νέο image για τον dreambox 7000 από την SifTeam (SifTeam-1.9.1-7000)

Νέο immage κυκλοφόρησε η SifTeam για τους dreambox 7000


To blog πάντως συνεχίζει για καθημερινή χρήση να προτείνει την παλιά και σταθερή έκδοση του Gemini 4.10 που στην πράξη με τις δοκιμές έχει βγει η πιο σταθερή σε σχέση με τις επόμενες για τον 7000. (και φυσικά δεν έχει και προβλήματα με time bomb που χρησιμοποίησε η Gemini στις τελευταίες εκδόσεις, όπως αναφέρεται σε παλιότερο άρθρο..).
Για όποιον πάντως θέλει να πειραματιστεί να και το link για το κατέβασμα
Οι αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του όπως τις περιγράφουν οι Ιταλοί προγραμματιστές είναι οι ακόλουθες.


CAMBIAMENTI:

1) Aggiornato il cvs al 08.04.2008

2) Aggiunto il fulltime

3) Aggiunto l'orologio analogico

4) Sistemato la data con 2 caratteri (Mer. 9-4 diventa Mer. 09-04)

5) Corretto problema pannello "Backup" (non salvava la dir. voluta, riportato da GerryG)

6) Aggiunto il bottone "Online2" per chi vuol usare il proprio url di addons

7) Aggiunti diversi comandi di default in minicron (tipo "weekepg_offline" ecc..)

8) Negli ipbox il file "/sbin/streamts" e' un link a /var/bin/streamts(cosi' si puo' provare a cambiare)

9) Aggiunto l'opzione "Inverti" nel bottone verde(richiesto da "albsat" per il subservice di Premiere, cosi' compare con un solo click)

10) Il nome nel bottone "Online2" (che corrisponde all'url2) si puo' personalizzare da:/var/etc/SifTeam/tmp/url2_name


Programmi:Per avviare programmi personali, valido per tutte le immagini SifTeam: Aggiungere il comando voluto in /var/etc/rcS.d/S99user_start.sh in fondo al file (ci sono gia' presenti diversi esempi pronti all'uso, basta decommentarli rimuovendo il simbolo #)


Tips:Per entrare nel Pannello di Controllo se ci si trova nel Pannello Emu basta premere il bottone giallo, funzione aggiunta per l'uso nella WebIf.Per aprire il menu' Script mentre ci si trova nel Pannello di Controllo basta premere lo 0 (zero).

Δεν υπάρχουν σχόλια: